De klassiske biler er igen kommet ud af garagerne rundt om i landet. Det er tid for ejerne at komme ud at lufte bilerne i den forårsfarvede natur. Ikast og Omegns Motor Klub håber på godt vejr og grønne skud på træer og buske, når første afdeling af SONAX DASU Classic turneringen køres i REMA 1000 Ikast Løbet i omegnen af Ikast, lørdag den 23. april.

Hele den danske elite i regularity rally, også kaldet pålidelighedsløb stiller til start, når løbsledelsen bestående af Troels Nielsen, Niels P. Rolighed, Poul Godballe, Hanne Godballe, Ditte Rolighed Hansen, Inge Nielsen, med Jan Søndergaard i spidsen, sender de første biler ud på ruten kl. 10:00 fra IMKs klubhus på Nørlundbanen, Brandevej 19A, 7430 Ikast.


Rene Hinsch og Birgit Schirmacher Hinsch, VW Golf 1,8, 1985, under DASU Classic 1. afd, 2021, ved Kerteminde.

Nørlundbanen vil hele dagen danne rammen om REMA 1000 Ikast Løbet. Som nævnt kører første bil derfra kl. 10:00, men allerede fra kl. 8:30 vil det være muligt at betragte de flotte klassiske biler på arealet ved Nørlundbanen, da der her vil være teknisk kontrol af bilerne, inden de sendes afsted på dagens konkurrence.

Når de første etaper af det 195 km. lange REMA 1000 Ikast Løbet, er kørt om formiddagen i en tur vestpå, og rundt om Herning ad mindre asfaltveje, vender deltagerne tilbage til Nørlundbanen for at holde frokostpause inden de sidste afgørende etaper køres øst og nord for Nørlundbanen. Der er i alt indlagt 15 sekundetaper på de små veje i området, hvor flere af dem tidligere har været brugt til hastighedsprøver i rally.


Poul Juhl-Godballe og Hanne Juhl-Godballe, VW Golf 1,8, 1988, Vindere af Sport-klassen i DASU Classic 1. afd., 2021

Regularity rally gælder ikke om at køre hurtigt på ruten, men derimod om at holde den opgivne gennemsnitshastighed på ikke over 50 km/t. Der er derfor lagt op til at det ikke er hastigheden der er skruet op denne gang, men derimod præcision i forhold til tid og kørt afstand. På de 15 sekundetaper der er indlagt i løbet, bliver der udsat 45 hemmelige tidskontroller, som holder øje med at deltagerne er på rette sted på rette tidspunkt.

Løbsledelsen har gjort sig stor umage for at lave en tidsplan for etaperne, så deltagerne vil opleve et stille og roligt flow, også mellem sekundetaperne. Første bil forventes at være i mål på Nørlundbanen ca. kl. 17:00, hvorefter dagen afsluttes med præmiemiddag og præmieoverrækkelse i Klubhuset.

Overskriften sagde 2 i 1-arrangement.

Parallelt med REMA 1000 Ikast Løbet, arrangerer løbsledelsen årets første udgave af ”Veteranløb” for veteran- og klassiske biler, indregistreret d. 31. 12. 1990 eller før. Der er plads til 50 biler i løbet, som for størstedelens vedkommende køres på andre veje end REMA Ikast 1000 Løbet. Løbsledelsen har bestræbt sig på at finde en flot tur ad de små veje i den Midtjyske natur. Undervejs i løbet, som er på ca. 80 km, er der indlagt små opgaver og poster.

Hvis veteranbilen eller den klassiske bil skal luftes, er der tilmeldingsfrist til REMA 1000 Ikast Veteranløbet senest fredag den 15. april kl. 24:00. Tilmelding sker på www.knagen.dk hvor du skal søge under Veteranløb nederst på siden. Her finder man og downloader også reglerne som fortæller om løbet.