Både de klassiske biler og veteranbilerne er igen kommet ud af garagerne rundt om i landet. Det er tid for ejerne at komme ud at lufte bilerne i den forårsfarvede natur.

Henning Friborg og Else Friborg deltog i deres VW Golf GTI i IMK DASU Classic 2022

Ikast og Omegns Motor Klub håber på godt vejr og grønne skud på træer og buske, når første afdeling af SONAX DASU Classic-turneringen, der er Danmarksmesterskabet i pålidelighedsløb, lørdag den 22. april, køres i IMK DASU Classic Løbet med start i Ry.

Efter succesen i 2022 med to løb i et, har IMK valgt at lave et særskilt løb for veteranbiler, IMK Veteranløbet, som er et rigtigt familieløb med flere indlagte konkurrencer undervejs på ruten.

Danmarksmestrene i Sport-klassen i 2022, Bent Mikkelsen og Kurt Rasmussen, Honda Civic VTECH er her fanget i IMK DASU Classic 2022

IMK DASU Classic løbet har deltagelse af hele den danske elite i pålidelighedsløb (regularity rally), når løbsledelsen bestående af Troels Nielsen, Inge Nielsen, Niels P. Rolighed, Poul Godballe, Hanne Juhl Godballe, med den meget erfarne løbsleder Jan Søndergaard i spidsen, sender de første biler ud på ruten kl. 10:00 fra en af løbets sponsorer, Kloster Biler, Kløftehøj 1, 8680 Ry.

Fra kl. 8:00 er der teknisk kontrol og påsætning af startnumre hos Kloster Biler, så der vil være god mulighed for at se de mange smukke klassiske biler, og få en snak med deltagerne. Kl. 10:00 sendes første bil ud på den krævende rute. IMK DASU Classic løbet kører fra Ry ad en vestlig rute, hvor der køres sekundetaper på de små snoede veje syd for Silkeborg. Ca. kl. 12:30 vil de første deltagere nå frem til frokostpausen hos S.E.J. Biler, Bredgade 32, 8766 Nørre Snede.

Efter frokostpausen køres der en sløjfe vestud, inden bilerne igen vender tilbage til kaffepause. Her er der mulighed for at se de gamle biler indtil ca. kl.15.30. S.E.J. Biler og Nørre Snede Handelsstand er gået sammen om at lave en hyggelig dag med mulighed for tilskuerne at få en god oplevelse her. Så mød gerne op hos bilforhandleren.

Sidste del af IMK DASU Classic løbet køres forbi Rørbæk sø, Vonge, Tørring, Lindved, Grejs og Skibet, inden der nås frem til mål på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ca. kl. 17:00.

IMK Veteranløbet 2 forlader Ry af en østlig rute, og der køres syd om Mossø, frem til Voervadsbro. Herfra øst om Brædstrup og frem til middagspausen i Nr. Snede. Undervejs på første del, er der 8 opgaver, deltagerne skal løse.

Turen fortsætter nu sydpå, omkring Hjortsvang Museum, Vonge, Jelling og frem til en lille pause ved Hopballe Mølle. Herfra til Skibet og over på sydsiden af Vejle Ådal, inden målet nås på Vejle Center Hotel. På denne del er der yderlig 6 opgaver at løse.

Både IMK DASU Classic og IMK Veteranløbet har start, pause og mål på samme adresser, så for interesserede i gamle biler, vil der være nok at kigge på hele dagen, både i ved starten i Ry mellem kl. 8:00 og ca. 11:00, i pausen i Nr. Snede mellem kl. 12:30 og 15:30 og endelig ved mål i Vejle fra kl. ca. 17:00.

Link til løbets sponsorer: Kloster Biler i RySONAX, S.E.J.Biler i Nørre SnedeVejle Center Hotel i Vejle.